Limitarea emisiilor de concentrații scăzută

Emisie redusă LIMITAREA PROGRAM

 

Scopul programului de limitare a emisiilor reduse

Scopul principal al programului de limitare a emisiilor reduse este o limitare de sistem a emisiei de substanțe nocive în atmosferă, prin lichidarea complexă a surse de căldură ineficiente existente. Scopul asumat se realizată prin introducerea unui sistem de subvenții pentru destinatarii și schimbare sursei vechi de caldura ineficientă în ecologica, echipament de incalzire și de economisire a energiei și a surselor regenerabile de energie - caldura sistemelor solare.

Scopul asumat este atins prin :

-Echipament ecologic de incalzire și de economisire a energiei,

- Surse de căldură regenerabile (biomasă, sisteme solare și altele),

- Posibilitatea de implementări complexe

Image

Echipament fabricat de compania PW DEFRO participant la Programul de prescripție de emisie scăzut:

- DEFRO DUO / NE - cazan conectat  cu gaura de încărcare pentru a preveni utilizarea de grătar fix, acest cazan de altfel nu poate coopera cu regulatorul de tiraj și nu are control manual la alimentare cu aer.

- DEFRO DUO UNI / NE - cazan conectat  cu gaura de încărcare pentru a preveni utilizarea de grătar fix, acest cazan de altfel nu poate coopera cu regulatorul de tiraj și nu are control manual la alimentare cu aer.

- DEFRO DUO PELLET / NE -cazan conectat  cu gaura de încărcare pentru a preveni utilizarea de grătar fix, acest cazan de altfel nu poate coopera cu regulatorul de tiraj și nu are control manual la alimentare cu aer.

- DEFRO AKM / NE - cazan fără fontă substitut grătar care permite arderea de deșeuri solide, acest cazan de altfel nu poate coopera cu regulatorul de tiraj și nu are control manual la alimentare cu aer.

- DEFRO AKM UNI / NE - cazan fără fontă substitut grătar care permite arderea de deșeuri solide, acest cazan de altfel nu poate coopera cu regulatorul de tiraj și nu are control manual la alimentare cu aer.

- AKM DUO / NE - cazan cu colmatat gaura pentru a preveni utilizarea de grătar fix de încărcare, acest cazan de altfel nu poate coopera cu regulatorul de tiraj și nu are control manual la alimentare cu aer.

- DEFRO EKO UNI / NE - cazan fără fontă substitut grătar care permite arderea de deșeuri solide, acest cazan de altfel nu poate coopera cu regulatorul de tiraj și nu are control manual la alimentare cu aer.

- KOMFORT EKO / NE - cazan fără fontă substitut grătar care permite arderea de deșeuri solide,acest cazan de altfel nu poate coopera cu regulatorul de tiraj și nu are control manual la alimentare cu aer.

Image

Temeiul juridic

Temeiul juridic pentru Programul Limitarea Scăzut de Poluare pe zonele comunelor individuale din voievodatul Silezia este "Lista întreprinderilor prioritare, planificate pentru subvenție din resursele Fondului Voievodatul pentru Protecția Mediului și Gospodăririi Apelor, în Katowice" Prioritatea 3: protecția aerului și protecția împotriva zgomotului, 3.1: Îmbunătățirea calității aerului și protecția climei de pe Pământ (OA), OA 1: Scăderea emisiilor din procesele de ardere combustibili, OA 1.3: Introducerea programelor pe suprafață de lichidare a scăderii de emisii, rezultate din comuna / powiatul planuri operaționale pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Programele de prescripție emisiilor scăzute sunt programe executorii de Programe pentru Protecția Mediului, care votul este o obligație a comunelor și powiatelor. Programul de Limitare a Emisiei Scăzută prezintă metodologia actuală de finanțare, legată de conținut parte și ipoteze generale. Programele Protecția Mediului în Comune sunt  bazate pe:

-Legea protecției mediului.

- Legea Energiei.

- Uniunea Europeana.

Reglementele Uniunii Europene se aplică pe energie din surse regenerabile, impune obligația de a crește ponderea energiei din surse regenerabile în producția de energie electrică și termică la nivelul de 4% la 7,5% în 2010, cel târziu.

 

Aspecte tehnice

Cazane care sunt alimentate cu combustibil solid sunt instalate în domeniul de aplicare al Programului de Limitare a Emisiei Scăzută. Unul dintre obiectivele programului este eliminarea posibilității de ardere deșeuri solide, prin urmare listă de echipamente oferit este limitată la cazanele cu șurub-transportor sau alimentator piston care nu sunt echipate cu al doilea cuptor (de urgență). Compararea sursă de căldură vechi și noi sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Sursă veche de căldură -cazane cu combustibil

solid:

                      Noua sursă de căldură -  cazane cu combustibil solid cu  șuruburi-transportorsau piston fider:

-Eficiența termică redusă - max 65%

                                  -Eficiență de căldură la nivelul 85-90%

-Cantitate mai mare de cenușă 

                                  -Consum redus de combustibil (eco tip mazăre cărbune și biomasă)

-Consumul de combustibil mai mare                          -Cantitate mai mică de cenușă
-Cantitate mai mare de contaminare                          -Reducerea emisiilor de contaminări
-Mai mari pierderi de căldură                          -Control electronic
-Nu e confortabil și estetic